ΑΡΧΙΚΗ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΙΤΕΧΝΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρ.Πρωτ. : 19018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
————
∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ταχ. ∆/νση : 1ο χιλ Σερρών -Νεοχωρίου
Ταχ. Κώδ. : 621 00 Σέρρες
Πληροφορίες : Αθ. Ραβάνης
Τηλέφωνο : 2321355752 Fax : 2321355751

Σέρρες : 09 Νοεµβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Εξετάσεων υποψήφιων ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 & κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτεχνών.

ΑΠ Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π. Ε. Σερρών, έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Το Π.∆. 133/10 ( ΦΕΚ 226 Α 27-12-2010 ) « Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

3. Την µε αριθµ. Γ.Π.Κ.Π./7/3-1-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, µε την οποία τοποθετούνται και ορίζονται οι Προϊστάµενοι ∆/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

4. Τις διατάξεις της Υ.Α. 38200/1136 ΦΕΚ1969 Β/02-09-2011 « Κανονισµός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών ασυρµάτου».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουµε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 & κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου για Β εξάµηνο 2017 που θα διενεργηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών στις 7 ∆εκεµβρίου 2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα έναρξης 1ης οµάδας 09:00 πµ.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην περιοχή ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ.

Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για την συµµετοχή στις εξετάσεις λήγει στις 30 Νοεµβρίου
2017 ηµέρα Πέµπτη.

Κοινοποίηση
1. Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής

O Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

Μαυρογιάννης ∆ηµήτριος

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με το Δ.Σ του Συλλόγου για παιρετέρω ενημέρωση ή στο τηλέφωνο 6944 514956 SV7LNX.

 

33ος ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι, την προσεχή Κυριακή και ώρα 10:30 θα μαζευτούμε ώστε να βοηθήσουμε το αγώνα Γύρο της πόλης των Σερρών. Όσοι συνάδελφοι μπορείτε ραντεβού στην Εθνική Τράπεζα Πλατεία Ελευθερίας.
Παρακάτω και ο σύνδεσμος του Αγώνα.

33ος ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ RU88

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Το Δ.Σ του SZ7SER με μεγάλη θλίψη και αγανάκτηση θα ήθελε να ενημερώσει τον ραδιοερασιτεχνικό κόσμο πως την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου εκλάπησε απο το QTH του, ο επαναλήπτης του Συλλόγου RU88 , και ο επαναλήπτης του ΕΚΑΒ Σερρών που συστεγαζόταν στον ίδιο χώρο. Ο επαναλήπτης είναι κατασκευής Motorolla. Ο Σύλλογος έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, και βρίσκετε σε στενή συνεργασία με το Αστυνομική Δ/νση Σερρών , προκειμένου να βρεθούν οι δράστες.
Γνωρίζοντας ότι και άλλοι Σύλλογοι έχουν πέσει θύματα ίδιου συμβάντος, το Δ.Σ είναι στην διάθεσή του κάθε συναδέλφου που έχει τυχόν πληροφορίες για οτιδήποτε θα φανεί ικανό να βοηθήσει στην ανεύρεση. Κάθε πληροφορία είναι χρήσιμη, και την επεξεργάζονται συνάδελφοι αστυνομικοί που διενεργούν για την κλοπή.
Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε τον αποντροπιασμό μας σε τέτοιες ενέργειες αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνούνε οι Σύλλογοι την εποχή της κρίσης να κλέβονται μηχανήματα τα οποία έχουν πληρώσει ακριβά όλα τα μέλη των συλλόγων με την συνδρομή τους. Πολύ περισσότερο δε όταν αυτά τα μηχανήματα είναι ενταγμένα και στα σχέδια “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ” της Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Το λόγο έχει τώρα η Δικαιοσύνη. Το Δ.Σ θα κάνει ότι είναι δυνατό για την ανεύρεσή του.

Για τον Δ.Σ

 

SV7LNX

Οι φωτογραφίες είναι πραγματικές , όποιος συνάδελφος επιθυμεί να δώσει κάποια πληροφορία ή να βοηθήσει στην ανεύρεση του, παρακαλείται αύριο Τετάρτη 11/10/2017 , στην συνάντηση των μελών του Συλλόγου στα γραφεία του να ενημερώσει το Δ.Σ

 


S  X   7   A  M   F   ipolis

                   www.qrz.com/db/sx7amf                  www.sx7amf.blogspot.gr

                         

ΒΡΑΒΕΙΑ WPX SSB 2014 – 2015

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ sz7ser κατα τον διαγώνισμό CQ WPX SSB 2014 – 2015 ! 73  

Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΕΚ. 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ. : 19018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ———— ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ταχ. ∆/νση : 1ο χιλ Σερρών -Νεοχωρίου Ταχ. Κώδ. : 621 00 Σέρρες Πληροφορίες : Αθ. Ραβάνης Τηλέφωνο : 2321355752 Fax : 2321355751 Σέρρες : 09 Νοεµβρίου …

Περισσότερα