↑ Επιστροφή σε Ο Σύλλογος

Διοικητικό Συμβούλιο

Tην Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 μέσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών και την διενέργεια εκλογών, και σε συνέχεια συγκρότησής του σε σώμα σήμερα Κυριακή 14 Μαρτίου 2015 , προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ρ.Ν.Σ , η σύνθεση του οποίου είναι η ακόλουθη:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Γκιουζέλης Γεώργιος,  SV7BZF
Αντιπρόεδρος : Κανακάρης Συμεών,  SV7LPL
Γ. Γραμματέας : Νικηφόρος Νικόλαος,  SV7LNX
Tαμίας : Τσίτος Δημήτριος,  SV7OPS
Μέλος : Μηνάς Ιωάννης ,  SV7OOL
Αναπληρωματικό Μέλος : Αραμπατζής Θωμάς SV7LOP

 

EΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : Νατσής Πέτρος , SV7LNF
Μέλος : Ματζίρης Απόστολος, SV7OPE
Μέλος : Σταμπόλλογλου Χαράλαμπος, SV7QNV
Αναπληρωματικό Μέλος : Δαραβίγκας Χρήστος , SV7LND