Επιστροφή σε Ο Σύλλογος

Διοικητικό Συμβούλιο

Tην Κυριακή 13 Μαρτίου 2017 μέσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών και την διενέργεια εκλογών, και σε συνέχεια συγκρότησής του σε σώμα σήμερα Κυριακή 20 Μαρτίου 2017 , προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ρ.Ν.Σ , η σύνθεση του οποίου είναι η ακόλουθη:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Γκιουζέλης Γεώργιος,  SV7BZF
Αντιπρόεδρος : Νικηφόρος Νικόλαος,  SV7LNX
Γ. Γραμματέας : Μηνάς Ιωάννης ,  SV7OOL
Tαμίας : Τσίτος Δημήτριος,  SV7OPS
Μέλος :  Κανακάρης Συμεώ,  SV7LPL
Αναπληρωματικό Μέλος : Αραμπατζής Θωμάς SV7LOP

 

EΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος :  Βάκαλος Αγγελος , SV700R
Μέλος :  Νατσής Πέτρος , SV7LNF
Μέλος :  Δαραβίγκας Χρήστος , SV7LND