Νοέ 14 2017

ΒΡΑΒΕΙΑ WPX SSB 2014 – 2015

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ sz7ser κατα τον διαγώνισμό CQ WPX SSB 2014 – 2015 ! 73