ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ SV

Με το 48576/2011/24-8-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων εκδόθηκε   Πίνακας εγκεκριμένων  Αναμεταδοτών- Επαναληπτών –Ραδιοφάρων της Ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας (έκδοση Αυγούστου 2007).

Ο ανωτέρω πίνακας εξακολουθεί να ισχύει MONOόσον αφορά τους “ψηφιακούς σταθμούς”  και τους “ραδιόφαρους”.Ειδικά για τους σταθμούς “φωνής”,  εκδόθηκε Νέος Πίνακας εγκεκριμένων  Αναμεταδοτών- Επαναληπτών Φωνής. (Οικ.16599/622/6-4-2010 απόφαση)

– Νέος Πίνακας εγκεκριμένων  Αναμεταδοτών- Επαναληπτών Φωνής  εδώ…..

– ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝ – ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΩΝ – ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΩΝ ΑΥΓ-2007 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΤΟ 48576/2011/24-8-2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆.∆.Ε.Φ.Ρ.   κλικ εδώ…..

– Ελληνικοί Eπαναλήπτες απο τον συνάδελφο SV7QNM   repeaters 1     repeaters 2

(σε world για εκτύπωση)